דרגש אחסון לחדר אירוח
דרגש אחסון לחדר אירוח

אורן, צפצפה ואגוז אמריקאי

1/5
הספה של משפחת סער
הספה של משפחת סער

אלון לבן ומהגוני

1/10
צמד כיסאות
צמד כיסאות

אלון לבן ומהגוני

1/8
 
שישיית שרפרפים שחורים
שישיית שרפרפים שחורים

עץ אשא מושחר ועור

1/4